Wspomnienia i refleksje przeciwlotnika
1964 - 1998


Wojska Rakietowe i Artylerii Wojsk OPK (WLOP)

Od autora:

płk w st. spocz. Zbigniew PrzęzakZasadniczy okres restrukturyzacja Sił Zbrojnych RP jest za nami. W ramach restrukturyzacji wiele jednostek wojskowych zostało rozformowanych. Służyłem między innymi w 38 dywizjonie rakietowym OP w Stargardzie Szczecińskim, 37 dywizjonie rakietowym OP w Nowogardzie, 78 pułku rakietowym OP w Mrzeżynie, Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych w Bemowie Piskim i w Oddziale Wojsk Rakietowych i Artylerii 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Tych jednostek już nie ma. 37 dr OP i 38 dr OP podlegał Dowódcy 26 Brygady Rakietowej OP, jej także już nie ma. W wielu publikacjach można odnaleźć informację o tych jednostkach. Są to jednak informacje oficjalne i suche.

Pragnę w formie "Wspomnień i refleksji przeciwlotnika" pokazać jak wyglądała droga do służby i sama służba  w jednostkach Wojsk Rakietowych OPK (WLOP). Wspomnienia zawierają moje subiektywne oceny występujących w nich wydarzeń.

Czas zaciera daty i fakty. Dlatego serdecznie zapraszam uczestników opisywanych wydarzeń do współpracy nad korektą podawanych informacji, przesyłania materiałów i zdjęć. Postaram się je publikować na niniejszej witrynie internetowej ( ).

Serdecznie pragnę podziękować za pomoc przy odtwarzaniu historii:

  • CSS WR:  płk rez. Jan Kosztowniak, płk rez. Zdzisław Tołłoczko, ppłk rez. Ryszard Widzicki i mł. chor. sztab. rez. Dariusz Kołtek.
  • 1 ŚBR OP: st. chor. sztab. rez. Tadeusz Kędzierski.
  • 3 WBR OP: ppłk w st. sp. Ryszard Marek Sienkiewicz i Przemysław Boguszewski.
  • 4 GBR OP: ppłk w st. sp. Ryszard Marek Sienkiewicz i st. chor. rez. Włodzimierz Steinka.
  • 26 BR OP: płk w st. spocz. Mieczysław Wasąg, ppłk rez. Krzysztof Fojut, ppłk rez. Grzegorz Walczak, st. chor. sztab. Henryk Krajnik i bomb. Adam Bieńkiewicz.
  • 28 dr OP, 42 dr OP, 78 pr OP i WSO OPL: kpt. Sławomir Kargul.
  • 37 dr OP:  ppłk rez. Edward Kornicki i mjr rez. Zbigniew Żołna.
  • 38 dr OP:  ppłk rez. Władysław Trzeciak, ppłk rez. Czesław Szlagowski i ppłk Witold Łaszuk.
  • 39 dr OP:  ppłk rez. Aleksander Blejsz i kpr. rez. Janusz Chojnowski.
  • 78 pr OP:  gen. bryg. Marian Dering, ppłk Czesław Hrut, mjr rez. Zbigniew Żołna i st. chor. sztab. Andrzej Konarski.

Z poważaniem, płk w st. spocz. Zbigniew Przęzak

płk w st. spocz. Zbigniew Przęzak                 


Archiwum z roku:    [ 2019 ]   [ 2018 ]   [ 2017 ]   [ 2016 ]   [ 2015 ]   [ 2014 ]   [ 2013 ]   [ 2012 ]   [ 2011 ]   [ 2010 ]   [ 2009 ]   [ 2008 ]   [ 2007 ]   [ 2006 ]

Wiadomości bieżące:


06.08.2023 r. - płk dypl. w st. spocz. Jan Wnuczek odszedł na wieczną wartę.

Odszedł na wieczną wartę.

W dniu 21.07.2023 r. odszedł na wieczną wartę płk dypl. w st. spocz. Jan WNUCZEK. Zasadniczą służbę wojskową rozpoczął w 1960 r. w 18. Samodzielnym Batalionie Radiotechnicznym w Poznaniu. W trakcie służby został skierowany do Podoficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, a następnie rozpoczął studia w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Po ukończeniu w 1963 r. OSR, został skierowany do 23. dywizjonu ogniowego w Sobieszewie na stanowisko technika stacji naprowadzania rakiet. W 1965 r. został skierowany do Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych OPK w Bemowie Piskim, gdzie pełnił funkcję st. technika stacji naprowadzania rakiet, a następnie dowódcy szkolnego zestawu rakietowego średniego zasięgu. W latach 1973-1976 studiował w Akademii Sztabu Generalnego, a następne pełnił funkcję starszego wykładowcy taktyki w CSSWR w Bemowie Piskim.

W 1983 r. na własna prośbę został przeniesiony do Studium Wojskowego Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie pełnił funkcję kierownika Cyklu, a następnie zastępcy kierownika Studium. W 1989 r. został skierowany do Studium Wojskowego UMCS w Lublinie na stanowisko kierownika Studium, gdzie pełnił służbę do 1991 r. W latach 1991 - 1996 pełnił służbę w WSzW w Lublinie, skąd odszedł do rezerwy.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 25.07.2023 r. na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie przy Drodze Męczenników Majdanka.

Cześć Jego Pamięci.

06.08.2023 r. - gen. bryg. Franciszek Żygis odszedł na wieczną wartę.

Odszedł na wieczną wartę.

W dniu 9 lipca 2023 r. w wieku 81 lat, odszedł na wieczną wartę gen. bryg. Franciszek ŻYGIS, absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, Akademii Sztabu Generalnego i Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego.

Po promocji na ppor. WP, w 1963 r, służył w 22. do OPK m. Hel na stanowisku d-cy plutonu WCZ i d-cy baterii radiotechnicznej. W roku 1969 obejmuje stanowisko szefa sztaby w 40. do OPK m. Kołczewo, kolejne stanowiska to:

Szef sztabu 79. spar m. Poznań, dowódca 79. spar OK m. Poznań, dowódca 4. BAR OPK im. Obrońców Wybrzeża m. Gdynia, dowódca 3. Łużyckiej Dywizji Artylerii OPK m. Warszawa, Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii / Szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Asystent Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

Przeniesiony w stan spoczynku w maju 2002.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 14 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, a następnie na Cmentarzu Powązkowskim (dawny wojskowy).

Cześć Jego Pamięci.

10.11.2022 r. - płk w st. spocz. Jan Niewiński odszedł na wieczną wartę.

Odszedł na wieczną wartę.

W dniu 7 listopada 2022 r. w wieku 74 lat, odszedł na wieczną wartę płk w st. spocz. Jan NIEWIŃSKI.

Były Szef Wydziału Eksploatacji Oddziału WRiA 2.KOP i Szef Oddziału Szkolenia Szefostwa WLOP.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 12 listopada 2022 r. (sobota) o godz. 12.15 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy.

Cześć Jego Pamięci.

30.03.2022 – Zmiana dowodzenia w 33. dr OP.
ppłk Czarny Robert

W dniu 21 marca 2022r., w warunkach poligonowych, w obecności Dowódcy 3. BR OP płk. Sławomira KOJŁO, odbyło się przekazanie obowiązków dowódcy dywizjonu. Obowiązki przekazywał cz.p.o. mjr Marek JANCZAK a przyjmował mjr Robert CZARNY.

Z dniem przyjęcia obowiązków mjr Robert CZARNY został mianowany na stopień podpułkownika.

33 dr OP m. Gdynia.

26.03.2022 Samoczynna armata przeciwlotnicza 57 mm wz.1950 (S-60).

 

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko.

57 mm samoczynna armata przeciwlotnicza S-60 jest armatą małego kalibru przeznaczoną do zwalczania celów powietrznych w odległość do 6000 m przy współpracy z przyrządem PUAZO (ros. Pribor Uprawlenija Artillerijskim Zienitnym Ogniom) i w odległość do 5500 m (armaty wczesnych serii produkcyjnych w odległości do 4800 m) przy wykorzystaniu samoczynnego celownika przeciwlotniczego AZP-57 (ros. Awtomaticzeskij Zienitnyj Priceł). S-60 jest pierwszą radziecką małokalibrową armatą przeciwlotniczą artylerii lądowej wyposażoną w napęd nadążny, służący do zdalnego jej naprowadzania w dwóch płaszczyznach. Pierwsze serie armat posiadały napęd ASP57 lub DON-60, kolejne - napęd nadążny ESP-57 (ros. Elektriczeskij Slediaszczij Priwod). Budowa armaty pozwala wykorzystywać ją także do strzelania do celów naziemnych: siły żywej, punktów ogniowych, czołgów, transporterów opancerzonych, samochodów, itp. obiektów.

Zobacz więcej ]

14.03.2022 - płk w st. spocz. Włodzimierz Pluta, odszedł na wieczną wartę.

Odszedł na wieczną wartę.

W dniu 13.03.2022 odszedł na wieczną wartę płk w st. spocz. Włodzimierz Pluta.

Były dowódca 79. samodzielnego pułku rakietowego OP m. Poznań (1985-1992).

Cześć Jego Pamięci.

14.03.2022 - płk w st. spocz. Włodzimierz Krakówka, odszedł na wieczną wartę.

Odszedł na wieczną wartę.

W dniu 03.03.2022 r. odszedł na wieczną wartę płk w st. spocz. Włodzimierz Krakówka.

W 1965 r ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie i rozpoczął służbę w 24. doar OPK (JW 1101, Kartuzy) jako dowódca plutonu, a następnie dowódca baterii startowej.

Od dnia 07.10.1975 r do dnia 04.12.1978 pełnił obowiązki szefa sztabu w 21. doar OPK (JW 1050, Puck).

Z dniem 05.12.1978 mianowany dowódcą 21. doar OPK, obowiązki te pełnił do 1988 roku, a następnie do 2002 służył w 1. BA OPK jako zastępca dowódcy brygady do spraw liniowych.

Cześć Jego Pamięci.

02.03.2022 –  Koszary przy ul. 11 Listopada w Warszawie.

Autor artykułu, płk w st. spocz. mgr inż. Piotr Kowaluk.

Koszary, po oddaniu ich do użytku, stały się miejscem dyslokacji 2. Orenburskiego Pułku Kozaków. Pułk ten, wraz z 13. Narewskim Pułkiem Huzarów (stacjonującym w Siedlcach), tworzył 2. Brygadę Kawalerii (miejsce stacjonowania dowództwa - Warszawa), a Brygada wchodziła w skład 13 Dywizji Kawalerii Pułk kozaków stacjonował tu do wybuchu I wojny światowej. Niechlubnym akcentem pobytu pułku w Warszawie był udział w tłumieniu niepodległościowych i patriotycznych wystąpień mieszkańców miasta.

Zobacz więcej ]

22.02.2022 –  Radiolokacyjna stacja artyleryjska SON-9..

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko.

Stacja SON-9 była przeznaczona do wykrywania celów powietrznych w odległości nie mniejszej niż 50 km i do dokładnego określania bieżących współrzędnych jednego z nich. Stacja umożliwiała poszukiwanie i wykrywanie celów przy automatycznym przeszukiwaniu okrężnym lub sektorowym oraz przy pracy ręcznej. Niezależnie od widoczności i stanu pogody stacja umożliwiała wykrywanie i dokładne określenie współrzędnych celu w odległości dostatecznej do otwarcia skutecznego ognia. [ Zobacz więcej ]

28.12.2021 – Zmiana dowodzenia w 3. WBR OP.
płk Sławomir Kojło

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał płk. Sławomirowi Kojło nominację (z dniem 3 stycznia 2022 roku) na dowódcę 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.

Płk Sławomir Kojło wcześniej sprawował funkcję szefa obrony przeciwlotniczej 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Z dniem 15 listopada 2021 r., gen. bryg. Kazimierz Dyński został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej - zastępcę inspektora Rodzajów Wojsk DGRSZ.

3. Warszawska Brygada Rakietowa OP.

06.12.2021 – PZR – S–25 Berkut (SA–1 Guild).
S-25

Aktualizacja notatki p.t. System obrony przeciwlotniczej Moskwy - PZR S-25 (SA-1 Guild). Dodano szkice i zdjęcia schronów na pozycjach startowych i czasy dopuszczalnych okresów eksploatacji rakiet.

9 sierpnia 1950 roku zostało podpisane Postanowieniem Rady Ministrów ZSRR nakazujące budowę pierwszego w ZSRR przeciwlotniczego systemu rakietowego. Zadanie główne systemu – obrona stolicy państwa – Moskwy.

Zobacz więcej ]
06.10.2020 – Zmiana dowodzenia w 33. dr OP.
ppłk Paweł Barchan

02.10.2020 r., w obecności gen. bryg. Kazimierza Dyńskiego, nastąpiła zmiana dowodzenia w 33. dr OP.

Obowiązki dowódcy 33. dr OP przejął ppłk Paweł Barchan (zdjęcie obok).

Ppłk Arkadiusz Grzegorowski przejął obowiązki dowódcy 37. dr OP.

Ppłk Krzysztof Łuczak, dowódca 36. dr OP, 30.10.2020 r. zakńczył służbę w SZ RP.

33 dr OP m. Gdynia.

23.08.2020 – Zmiana dowodzenia w 33. dr OP.
mjr Arkadiusz Grzegorowski

21.08.2020 r., w obecności gen. bryg. Kazimierza Dyńskiego, nastąpiła zmiana dowodzenia w 33. dr OP.

Obowiązki dowódcy dywizjonu przejął mjr Arkadiusz Grzegorowski, dotychczasowy zastępca-szef sztabu dywizjonu.

33 dr OP m. Gdynia.

04.08.2020 – Przyrząd kierowania ogniem artylerii plot PUAZO-6.

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko.

Przyrząd PUAZO-6-12 był jednym z podstawowych elementów bateryjnego zestawu przeciwlotniczego, który ponadto tworzyły: cztery, sześć lub osiem 85 mm armat 52-K lub KS-12 (strzelających pociskami O-365 z zapalnikiem czasowym T-5), stacja radiolokacyjna SON-9/-9A z elektrownią polową APG-15, centralna skrzynka rozdzielcza, kable oraz środki ciągu. Komplet przyrządu składał się z: analogowego przelicznika balistycznego, dalmierza, podwozia, przetwornicy umieszczonej na podwoziu, dwóch baterii akumulatorów, dwóch elektrowni polowych PZS-3 oraz kabli. Trzymetrowy optyczny dalmierz stereoskopowy D-49 służył do określenia współrzędnych celu powietrznego. Dalmierz był rozmieszczony bezpośrednio na przeliczniku. PUAZO-6-12 był przyrządem typu zamkniętego, zabezpieczonym przed przenikaniem do wnętrza pyłu i deszczu.

Zobacz więcej ]

07.07.2020 – Zmiana dowodzenia w 3. WBR OP.
płk Kazimierz Dyński

1 lipca 2020 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej, nastąpiło przekazanie sztandaru i obowiązków dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Z brygadą, po pięciu latach dowodzenia, pożegnał się gen. bryg. Andrzej Dąbrowski.

Obowiązki dowódcy objął płk Kazimierz Dyński - szef Zarządu Operacyjnego - Zastępca Szefa Sztabu DG RSZ.

3. Warszawska Brygada Rakietowa OP.

19.04.2020 – Armata przeciwlotnicza kalibru 100 mm wz. 1947.
Armata plot 100 mm.

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko.

W 1944 r. w Głównym Zarządzie Artylerii (ros. GAU – Gławnoje Artillerijskoje Uprawlenije) Armii Czerwonej określono dalsze kierunki rozwoju uzbrojenia artylerii przeciwlotniczej. Za konieczne uznano opracowanie, w najbliższych latach, między innymi nowych armat przeciwlotniczych o kalibrze 57, 100 i 130 mm. Prace nad takimi modelami uzbrojenia rozpoczęto jeszcze w trakcie wojny, ale dopiero po jej zakończeniu działania te nabrały tempa. Projektowaniem nowej armaty przeciwlotniczej o kalibrze 100 mm zajęło się Biuro Konstrukcyjne Fabryki nr 8 im. M. I. Kalinina w Swierdłowsku.

Zobacz więcej ]

02.02.2020  - Nowy dowódca 36. dr OP m. Mrzeżyno - mjr Krzysztof Łuczak.
Logo_36dr

W dniu 31.01.2020 r., w obecności ppłk. Antoniego Sidoruka z 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej OP, ppłk Paweł Grabowiec, dotychczasowy dowódca 36. dr OP przekazał obowiązki swojemu następcy mjr. Krzysztofowi Łuczakowi.

Mjr Krzysztof Łuczak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Od 2015 roku pełnił obowiązki dowódcy zespołu ogniowego w 33. dr OP m. Gdynia. [ Zobacz więcej ]

 

 

Copyright by Zbigniew Przęzak