Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 12 luty 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 02.09.2014 r.
 
 
 

74. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Gliwice (Ostropa)


( Jednostka Wojskowa 2389, od 2001 Jednostka Wojskowa 4163 ) 
 

 


1. Historia 74. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.
 

Odznaka pamiątkowa 74. dr OPHerb - GliwiceW 1978 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 021/Org. z dnia 30 marca 1978 r., 1. Dywizja Artylerii OPK wzmacnia swoje możliwości bojowe formując cztery nowe dywizjony S–125 Newa, w tym 74. dr OP m. Gliwice.

Pierwszym dowódcą dywizjonu został kpt. Jerzy Zawisza. Miejsce dyslokacji: m. Gliwice, strefa ogniowa m. Ostropa.

Sprzęt bojowy dywizjon otrzymał w 1979 roku, był to nowy PZR S-125M Newa (wyrzutnie czterobelkowe). Pozostałe dywizjony (72., 73. i 75.) przyjmowały PZR S-125 Newa z dywizji warszawskiej.


Miejsce 74. dr OP m. Gliwice w ugrupowaniu bojowym 13 DA OPK.
Miejsce 74. dr OP m. Gliwice (Ostropa) w ugrupowaniu bojowym 13 DA OPK - rok 1978.
SD i SNR: 50°16’1.09”N 18°36’5.05”E.
 

Pierwsze strzelania bojowe, na poligonie w Aszułuku w byłym ZSRR, dywizjon odbył w 1981 roku, dowódca kpt. Jerzy Zawisza, ocena 4,83. Kolejne strzelania bojowe dywizjon odbył w roku:

  • 1993 - Ustka - Karat’93, dowódca mjr AndrzejFąfara, ocena 4,00;
  • 1996 - Ustka, dowódca mjr Andrzej Fąfara, ocena 4,77;
  • 2000 - Ustka, strzelanie kwalifikacyjne;
  • 2010 - Ustka, ćwiczenie “Pustułka’2010”.

W system dyżurów bojowych Wojsk OPK dywizjon została włączona, w 1981 roku.

24 czerwca 1988 roku dywizja zostaje przeformowana, od tego dnia, dywizjon podlega dowódcy 1. Brygady Artylerii OPK m. Bytom ( w 1991 r. zmieniono kolejny raz nazwę brygady na 1. Brygadę Rakietowa OP).

Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 027/Org. z dnia 05.06.1989 roku oraz Rozkazu Dowódcy 3.Korpusu OPK Nr 048/Org. z dnia 23.06.1989 r., w 1990 roku dywizjon zmienia miejsce dyslokacji na m. Pszczyna (Kobiór), stanowisko rozformowanego 18. do OPK.

[ Zobacz również: 18. dywizjon rakietowy OP m. Pszczyna. ]

W marcu 1999 roku dywizjon bierze udział w pierwszym we WLOP ćwiczeniu sprawdzającym typu Taceval, prowadzonym wg procedur NATO.

Rok 1999 to także zmiana uzbrojenia dywizjonu na zmodernizowany PZR S-125 Newa-SC, zakończone pomyślnie strzelaniami kwalifikacyjnymi we wrześniu 2000 roku.

W 2001 roku, decyzją dowódcy WLOP, dywizjon zmienia kolejny raz mieisce dyslokacji na m. Gliwice (sztab i koszary Gliwice ul. Andersa 47, sprzęt do byłego 19. dt OP m. Toszek) i numer jednostki wojskowej na 4163.

Oznaka rozpoznawcza 74. dr OPDla upamiętnienia daty sformowania 74. dr OP w Gliwicach, Minister Obrony Narodowej decyzją nr 89/MON z dnia 23.02.2007 r., ustanowił doroczne Święto 74. dr OP w dniu 30 marca.

Decyzją nr 241/MON z dnia 15.07.2009 r., Minister Obrony Narodowej wprowadził do użytku odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą 74. dr OP.

W maju 2010 roku, na terenie Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, odbył się drugi turnus zgrupowania dywizjonów. Celem zgrupowania było doskonalenie umiejętności Zespołu Dowodzenia SD Brygady i obsług bojowych dywizjonów w organizacji wykrywania i zwalczania celów niskolecących. W zgrupowaniu brały udział: 17., 31. i 74. dr OP. Celem zgrupowania było także przygotowanie dywizjonów brygady do strzelań bojowych na poligonie w Ustce w ramach ćwiczenia “Pustułka’2010”.

1 lipca 2011 r. w Sali Tradycji 1. BR OP, dowódca 74. dr OP p.o. mjr Andrzej Maciejuk złożył dowódcy 1. BR OP gen. bryg. Andrzejowi ŁOSIŃSKIEMU swój ostatni meldunek o rozformowaniu, z dniem 30.06.2011 r., 74. dywizjonu rakietowego OP.

Zgodnie z postanowieniami ujętymi w “Planie zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na 2010 r. oraz głównych kierunkach zmian organizacyjnych na 2011 r.”, dywizjony 1. ŚBR OP zostały przeznaczony do rozformowania. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych, na bazie części środków etatowych rozformowanych dywizjonów, w tym i 74. dr OP, z dniem 01 lipca 2011 r. sformowane zostały 34. dr OP m. Bytom i 35. dr OP m. Skwierzyna.

Dowódcy dywizjonu:
– kpt. Jerzy Zawiszaod 1978 do 1983;
– mjr Antoni Kocotod 1983 do 1986;
– mjr Stefan Stefańskiod 1986 do 1987;
– mjr Zenon Walasekod 1987 do 1988;
– mjr Ireneusz Juźwikod 1988 do 1990;
– ppłk Andrzej Fąfaraod 1990 do 1998;
– ppłk Jacek Oleksyod 1998 do 2009;
– ppłk Jerzy Flisod 2009 do 2011;
– p.o. mjr Andrzej Maciejukod 2011 do 2011.

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

Jak wyglądają obiekty byłego dywizjonu w Gliwicach (Ostropa)? Niestety brak w archiwum autora zdjęć obiektów czy osób związanych z dywizjonem. Może osoby służące kiedyś w dywizjonie podzielą się swoimi wspomnieniami i dokumentami?

[ Do spisu treści ]